Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa, tým, že je súčasťou systému ENVI-PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu prispela v roku 2018 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov takmer 60 mil. kg CO2. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5480-krát obišlo zemeguľu.

 

Uvedomujeme si, že množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka Vám, obyvateľom, ktorí k triedeniu pristupujú zodpovedne. Veríme, že v nasledujúcom období sa nám spoločnými silami bude dariť zvyšovať a napredovať pri zvyšovaní vytriedeného množstva odpadu.

Obci Korňa bol spoločnosťou ENVI-PAK udelený:

Certifikát za rok 2018 za množstvo vytriedeného komunálneho odpadu.

Späť