Zberný dvor

Obec Korňa oznamuje občanom, že v rámci zberu separovanej zložky papier, bude umožnené občanom využiť výmenný spôsob zberu papiera.

papier

PAPIER - noviny, časopisy, letáky, knihy bez textilných obalov, bez kartónov

Papier musí byť pevne zviazaný v balíčkoch. Takto pripravené balíčky budú na mieste odvážené a vymenené za toaletný papier a to:

4 kg papiera = 1 kotúčik toaletného papiera

1,5 kg papiera = 1 balíček vreckoviek

15 kg papiera = 1 balík utierok

Prvý krát sa výmenný spôsob zberu papiera uskutoční o 3 mesiace, presný termín ako aj stanoviská zberu včas oznámime.

Obec Korňa oznamuje občanom, že Zberný dvor je otvorený za prísnych hygienických opatrení

Bulky waste on the road

- Zberný dvor je otvorený každý piatok od 7:30 - 15:00 hod. a každú nepárnu sobotu od 7:30 do 12:00 hod.

- občan je povinný sa preukázať negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace

- vstup na Zberný dvor je povolený len s rúškom alebo respirátorom FFP2

- je potrebné dodržiavať 2 m rozostupy

- ak sa občan nepreukáže potrebnými potvrdeniami, nebude na Zberný dvor vpustený