Pamiatky obce

Kultúra v obci Korňa je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obcou. Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu. Na území obce sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré uchovávajú históriu a život obyvateľov obce.

Pôvodný drevený kostol v Korni vznikol roku 1948 prestavaním z bývalého súkromného domu. Bol zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu a z turzovského bočného oltára bol doňho prenesený obraz Božského Srdca od J. B. Klemensa. Kostol slúžil až do vystavania nového kostola, ktorého stavba bola začatá z iniciatívy vtedajšieho turzovského pána farára Ivana Mahríka v roku 1990.

Kaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja nárastom návštevnosti kapacitne nepostačovala, preto vznikla myšlienka výstavby nového kostola s potrebnou kapacitou. Kľúčovým sa stal rok 2008, kedy biskup novozriadenej Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis povolil stavbu Kostola Panny Márie Matky Cirkvi spolu s exercično-pastoračným zariadením na Hore Živčáková.

V júni v roku 1958 sa na vrchu Živčáková mala lesnému robotníkovi Matúšovi Lašutovi zjaviť Panna Mária. Správa sa rýchlo rozšírila a miesto údajného zjavenia začali navštevovať veriaci, ktorí putovali na horu, odkiaľ si odnášali vodu z neďalekého prameňa. Napriek vtedajšiemu odmietavému stanovisku cirkvi i najrôznejším obštrukciám zo strany bývalého režimu, návštevy pútnikov neprestávali.

Veterný mlyn je jedným zo siedmych divov obce Korňa. Tento prvý div je zaujímavým zobrazením veterného mlynu, ktorý je umiestnený v Nižnej Korni. Dáva do povedomia starý veterný mlyn, ktorý stojí v osade u Šulca, je však už v zlom technickom stave. Nachádza sa v ťažko dostupnom teréne, preto je potrebné prejsť približne tri kilometre cez les, aby ste sa k nemu dostali.

Na východnom okraji v blízkosti osady Muchovci v obci Korňa sa nachádza ojedinelý európsky unikát - prirodzený povrchový výver ľahkej ropy s občasnými výronmi samozapaľujúceho sa metánu. Výver, ktorý dokumentujte roponosnosť flyšových vrstiev, obsahuje vysoké percentá olejov. Ropa sa sústreďuje v malom jazierku s priemerom 1,5 - 2 m.

Staré stromy sú pamätníkmi rôznych udalostí a ľudských osudov. V Korni stoja tri mohutné lipy na Vígľaši, ktoré má obec aj v erbe. Nepatria k jediným unikátom. Zaujímavosťou je ďalšia lipa na Grúni, ktorej obvod kmeňa je vyše 6 metrov. Raritou je tiež smrek hadovitý v osade U Žilov.