Aktuálne dianie

Obec Korňa oznamuje občanom, že od 04. 01. 2021 je Obecný úrad pre verejnosť zatvorený. Stránky vybavuje len v nevyhnutných prípadoch. Na komunikáciu s úradom využite telefónne číslo 041/4356 214 alebo e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Dôvodom sú Vládou SR schválené opatrenia, ktoré nariaďujú od 1. januára 2021 prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek.

Podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený! Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať text "Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19 - vyhlásenie núdzového stavu". Vyplnené tlačivo treba poslať poštou.

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Čokoľvek potrebné si môžete od decembra tohto roku vybaviť na našej obci aj bez nutnosti, aby ste nás museli fyzicky na úrade navštíviť. Bez ohľadu na to, či potrebujete podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, zaregistrovať si psa, či požiadať o zbernú nádobu na komunálny odpad, všetko môžete urobiť online cez mobil vďaka aplikácii mID.

Združenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka poskytujúca verejno-prospešné služby zber komunálneho odpadu v obciach so zberom a triedením separovaných zložiek odpadu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

riaditeľa/riaditeľky TKO Semeteš n. o.