Eurofondy

Logo Korna Zasova    Logo Biele Karpaty         Logo ZSK           

FOND MALÝCH PROJEKTOV

                                                                                                                                                              

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

Starý mlyn domlel obilie pred 28 rokmi, nový by mal začať mlieť v auguste. V kysuckej Korni postavia funkčnú repliku veterného mlyna z minulého storočia.

pdfVKorniPostaviaVeternyMlyn.pdf166.72 KB

Obec Korňa sa zúčastňuje na projekte:

Názov projektu: „PUTOVANIE PO 7 DIVOCH OBCE KORŇA“
Číslo projektu: PL-SK/ZA/IPP/III/024
Tento projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

pdfProjetkPutovaniePo7Divoch.pdf227.28 KB

Mikroprojekt Korňa - Staré Hamry - priateľstvo a spolupráca.

Aktualizované: 8.9.2011

Aktualizované: 9.9.2011

Aktualizované: 19.9.2011

Európsky fond regionálneho rozvoja „Investícia do vašej budúcnosti“.

Investičný projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti“.
Výška poskytnutého príspevku: 437 715,75 EUR.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

www.ropka.sk

pdfProjektRekonstrukciaZS.pdf184.96 KB