Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa počas Svätej soboty strážili Boží hrob vo farskom kostole v Korni. Od rána až do večera sa vystriedali dvojice našich hasičov, medzi nimi ste mohli zazrieť tých starších harcovníkov, ale už aj mladých hasičov. Ďakujeme za koordináciu členke výboru DHZ Korňa Katke, Maťovi a ďalším zúčastneným členom: Janke, Natálke, Anabelke, Jožovi, Jankovi, Jankovi 2, Dávidovi, Dávidovi 2, Šimonovi, Marekovi, Rastislavovi, Michalovi, Vladislavovi, Igorovi.  Veru hodinka strávená v tichom prostredí božieho hrobu je potrebná pre načerpanie novej sily do už prebiehajúceho ťažko skúšaného roka 2022.

Image 1 3. kópia

Dobrovoľný hasičský zbor Korňa získal v tomto roku dotáciu vo výške 2 876,- € od Žilinského samosprávneho kraja na účel podpory všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, v oblasti zabezpečenia podmienok pre ochranu verejného zdravia na podporovanú činnosť s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie na ochranu verejného zdravia Korňa“.

V tento týždeň Sviatku všetkých svätých a pamiatky zosnulých sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa v malých skupinkách presúvajú na miesto posledného odpočinku našich zosnulých členov.

Kalendár nám ukázal dátum 11.9.2021, v tento deň je to už 20. rokov, čo naši kolegovia hasiči zpoza veľkej mláky prišli o svojich 343 kolegov, priateľov, otcov, strýkov, súrodencov... je nám to ľúto a cítime žiaľ spoločne. Prenesiem sa 20 rokov späť. Mal som zmenu, ešte ako ucho, mladý hasič (3 mesiace v službe) v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta SR Bratislava, presnejšie na hlavnej hasičskej stanici v strede hlavného mesta na Radlinskej ulici a toto nešťastie sme vnímali veľmi intenzívne a prekvapene. Hasič je pre nás kolega či už v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Rusku alebo hocikde inde na svete.

V piatok 20.8.2021 sa konal v Bratislavskej Inchebe už 22.ročník hasičskej súťaže „ Memoriál Vladimíra Rúžičku 2021 “ – hasiči si takto pripomínajú kolegu, ktorý v roku 1997, vo veku 30 rokov zahynul pri výkone povolania. Akciu už tradične zorganizovali hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s ich športovým klubom.

Bolo 13.2.2021 nie piatok trinásteho, ale sobota trinásteho večer, teplomer ukazuje – 13 ºC. Zvoní telefón veliteľa DHZ Korňa, kde na druhej strane pani starostka obce Korňa Ing. Marianna Bebčáková nás žiada o pomoc pri transporte osoby (občan obce Korňa), ktorý prespáva v opustenej budove bez domova v Klokočove, nakoľko jej táto skutočnosť bola ohlásená z tiesňovej linky 112.

Najkrajší darček, čo môžeš darovať, je kúsok z teba, preto naša p. starostka Mariannka a členovia DHZ Korňa vymysleli "Korňanskú kvapku krvi". Skoro ráno 22.12.2020 sa členovia DHZ a občania presunuli po dvojiciach do areálu Kysuckej nemocnice, kde sme podstúpili antigénové testovanie a všetci zdraví smer hematológia, tam už milé sestričky a p. doktorka mali celodenný zážitok s našimi hundrošmi...

Drahí priatelia a podporovatelia Dobrovoľných hasičov z Korne, dovoľte aby sme Vás informovali o našej činnosti, výcviku, zásahoch a akciách. Tento rok je odlišný od ostatných rokov, vzniknutá pandémia COVID 19 nás na začiatku roka dobehla, viacerí Európania si mysleli, že my nič „my muzikanti“. No opak je pravdou, aj Európu a Slovensko postupne zasahuje táto novodobá pandémia. Možno si sama príroda robí poriadok, možno je to úplne inak. Vzhľadom na vzniknutú situáciu od začiatku pomáhame a to napr. dovoz liekov pre ohrozené obyvateľstvo, dovoz liekov a zdravotného materiálu pre ľudí v karanténe, tu musím poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu s lekárňou a p. Minarovičovou v Turzovke.

Rok 2020 je už od jeho začiatku úplne iný, pandémia, dezinfekcia, nové postupy ochrany pre nevideľným nepriateľom. No členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Korni nezabúdajú na svojich zosnulých členov. V časovom predstihu, ešte pred zákazom vychádzania, zhromažďovania a ešte pred celoplošným testovaním sa členovia v menších skupinkách postupne zišli na cintoríne a navštívili hroby.