Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

Bolo 13.2.2021 nie piatok trinásteho, ale sobota trinásteho večer, teplomer ukazuje – 13 ºC. Zvoní telefón veliteľa DHZ Korňa, kde na druhej strane pani starostka obce Korňa Ing. Marianna Bebčáková nás žiada o pomoc pri transporte osoby (občan obce Korňa), ktorý prespáva v opustenej budove bez domova v Klokočove, nakoľko jej táto skutočnosť bola ohlásená z tiesňovej linky 112.

Najkrajší darček, čo môžeš darovať, je kúsok z teba, preto naša p. starostka Mariannka a členovia DHZ Korňa vymysleli "Korňanskú kvapku krvi". Skoro ráno 22.12.2020 sa členovia DHZ a občania presunuli po dvojiciach do areálu Kysuckej nemocnice, kde sme podstúpili antigénové testovanie a všetci zdraví smer hematológia, tam už milé sestričky a p. doktorka mali celodenný zážitok s našimi hundrošmi...

Drahí priatelia a podporovatelia Dobrovoľných hasičov z Korne, dovoľte aby sme Vás informovali o našej činnosti, výcviku, zásahoch a akciách. Tento rok je odlišný od ostatných rokov, vzniknutá pandémia COVID 19 nás na začiatku roka dobehla, viacerí Európania si mysleli, že my nič „my muzikanti“. No opak je pravdou, aj Európu a Slovensko postupne zasahuje táto novodobá pandémia. Možno si sama príroda robí poriadok, možno je to úplne inak. Vzhľadom na vzniknutú situáciu od začiatku pomáhame a to napr. dovoz liekov pre ohrozené obyvateľstvo, dovoz liekov a zdravotného materiálu pre ľudí v karanténe, tu musím poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu s lekárňou a p. Minarovičovou v Turzovke.

Rok 2020 je už od jeho začiatku úplne iný, pandémia, dezinfekcia, nové postupy ochrany pre nevideľným nepriateľom. No členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Korni nezabúdajú na svojich zosnulých členov. V časovom predstihu, ešte pred zákazom vychádzania, zhromažďovania a ešte pred celoplošným testovaním sa členovia v menších skupinkách postupne zišli na cintoríne a navštívili hroby.

V piatok 21. 08. 2020 sa konal v Bratislave už 21. ročník hasičskej súťaže „Memoriál Vladimíra Rúžičku 2020 “ – hasiči si takto pripomínajú kolegu, ktorý v roku 1997, vo veku 30 rokov zahynul pri výkone povolania. Akciu už tradične zorganizovali hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s ich športovým klubom.

Počas letných prázdnin usporiadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa hasičský camp, jednalo sa už o druhý ročník. Hlavnou myšlienkou vedenia DHZ Korňa bola trvalá udržateľnosť a kontakt aj s tými mladými hasičmi počas prázdnin, odovzdanie skúseností a poznatkov o hasičskej technike, výzbroji, postupoch pri požiaroch, poskytovaní prvej pomoci a tímovej spolupráci.

Dňa 1. apríla 2020 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa vyrazili na výpomoc do NsP Čadca, presnejšie išlo o vykonávanie dezinfekcie priestorov nemocnice. Na tejto akcii sa zúčastnili 4 naši členovia, ktorí za pomoci tlakových rozprašovačov vo vnútorných priestoroch a motorového čističa vo vonkajších priestoroch postupne vykonali dekontamináciu podľa pokynov vedúcej epidemiologičky.

Na základe žiadosti od starostky obce Korňa Ing. Mariany Bebčákovej sme začali dezinfikovať verejné priestory a autobusové zastávky. Naši členovia vystrojení ochrannými prostriedkami doporučenými na ochranu proti vírusu COVID-19 a dezinfekčným roztokom za pomoci tlakového postrekovača postupne vykonali dezinfekciu. Nakoľko sa jedná o prvý zásah tohto druhu v našej hasičskej jednotke – všetci prítomní boli o postupe vopred preškolení veliteľom jednotky.