Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

V piatok 21. 08. 2020 sa konal v Bratislave už 21. ročník hasičskej súťaže „Memoriál Vladimíra Rúžičku 2020 “ – hasiči si takto pripomínajú kolegu, ktorý v roku 1997, vo veku 30 rokov zahynul pri výkone povolania. Akciu už tradične zorganizovali hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s ich športovým klubom.

Počas letných prázdnin usporiadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa hasičský camp, jednalo sa už o druhý ročník. Hlavnou myšlienkou vedenia DHZ Korňa bola trvalá udržateľnosť a kontakt aj s tými mladými hasičmi počas prázdnin, odovzdanie skúseností a poznatkov o hasičskej technike, výzbroji, postupoch pri požiaroch, poskytovaní prvej pomoci a tímovej spolupráci.

Dňa 1. apríla 2020 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa vyrazili na výpomoc do NsP Čadca, presnejšie išlo o vykonávanie dezinfekcie priestorov nemocnice. Na tejto akcii sa zúčastnili 4 naši členovia, ktorí za pomoci tlakových rozprašovačov vo vnútorných priestoroch a motorového čističa vo vonkajších priestoroch postupne vykonali dekontamináciu podľa pokynov vedúcej epidemiologičky.

Na základe žiadosti od starostky obce Korňa Ing. Mariany Bebčákovej sme začali dezinfikovať verejné priestory a autobusové zastávky. Naši členovia vystrojení ochrannými prostriedkami doporučenými na ochranu proti vírusu COVID-19 a dezinfekčným roztokom za pomoci tlakového postrekovača postupne vykonali dezinfekciu. Nakoľko sa jedná o prvý zásah tohto druhu v našej hasičskej jednotke – všetci prítomní boli o postupe vopred preškolení veliteľom jednotky.

V priebehu mesiaca február 2020 sa v obci Korňa konal akreditovaný kurz prvej pomoci.  Jednalo sa pilotný projekt, do ktorého sa zapojili učitelia materskej školy, učitelia základnej školy, určení zamestnanci obecného úradu a novo prijatí členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa.

V sobotu 07. 12. 2019 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa, na žiadosť starostky obce – uvarili a následne rozdali viac ako 500 porcií vianočného punču. Po prvý krát ten rok sme punč nedávali do plastových pohárov, ale do vopred vyrobených sklenených pohárov s logami obce Korňa a DHZ Korňa.

Dňa 30.11.2019 sa naši členovia zúčastnili pravidelného preškolenia na používanie automatického externého defibrilátora. Školenie sa konalo v obci Korňa a školili nás záchranári z Krajského operačného strediska zdravotnej záchrannej služby.

V deň Sviatku všetkých svätých a predvečer pamiatky zosnulých sa tradične stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa na mieste posledného odpočinku našich zosnulých členov, ktorí bez nároku na odmenu pracovali v prospech nás všetkých.