Verejné obstarávanie

Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (podľa § 117 tohto zákona) s predmetom zákazky: Dodanie drevených peletiek na vykurovanie budovy OÚ Korňa.

Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (podľa § 117 tohto zákona) s predmetom zákazky: Oprava miestnej komunikácie do osady u Durajčíka.

Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (podľa § 117 tohto zákona) s predmetom zákazky: Výstavba včelína a altánku Korňa.