TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda komisie: Emília Barčáková

Členovia komisie: Ing. Peter Veselka, Bohumil Jaroš, Ing. Jana Brezinová

 

Komisia kultúry

Predseda komisie: Ing. Peter Veselka

Členovia komisie: Mgr. Marta Jarošová, Mgr. Anna Veselková, Monika Stuchlíková

 

Komisia mládeže a športu

Predseda komisie: Milan Palica

Členovia komisie: Štefan Belko, Rastislav Fatura, Ján Michaliček a Mgr. Peter Paľuch

 

Komisia ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly

Predseda komisie: Ing. Anton Sabela

Členovia komisie: Milan Palica, Bohumil Jaroš, Ján Srníček, Ing. Andrea Kaduchová

 

Komisia sociálno - zdravotná a bytová

Predseda komisie: Martin Kontrík

Členovia komisie: Bc. Renáta Bielčíková, Rastislav Fatura, Ing. Andrea Kaduchová

 

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Predseda komisie: Bohumil Jaroš

Členovia komisie: Milan Palica, Rastislav Fatura