Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda komisie: Emília Barčáková

Členovia komisie: Ing. Peter Veselka, Bohumil Jaroš

 

Komisia kultúry

Predseda komisie: Ing. Peter Veselka

Členovia komisie: Rastislav Fatura, Andrej Staník, Mgr. Jana Rapušáková, Ing. Andrea Kaduchová, Monika Stuchlíková, Ing. Marcela Mitková, Mgr. Petronela Papíková, Mgr. Jaroslava Srničková

 

Komisia mládeže a športu

Predseda komisie: Andrej Staník

Členovia komisie: Rastislav Fatura, Ing. Peter Veselka, Michal Učník, Marcel Kuljovský, Milan Škulavík

 

Komisia ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly

Predseda komisie: Ing. Anton Sabela

Členovia komisie: Tibor Sabela, Miroslav Skorčík, Bohumil Jaroš

 

Komisia sociálno - zdravotná a bytová

Predseda komisie: Martin Kontrík

Členovia komisie: Rastislav Fatura, Emília Barčáková

 

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Predseda komisie: Rastislav Fatura

Členovia komisie: Tibor Sabela, Miroslav Skorčík