Obecná kronika

Sobcakova 01Nádherného životného jubilea 90. rokov sa dňa 20. 04. 2022 dožíva naša občianka pani Anna Sobčáková z Korne od Sobčákov. K životnému jubileu sme jej popriali s pani matrikárkou pevné zdravie, božie požehnanie a radosť zo svojich blízkych.

Bohacikova 003Dňa 19. 06. 2021 sa dožila krásneho životného jubilea 100 rokov naša najstaršia obyvateľka obce pani Mária Boháčiková. Pani starostka spolu s pani matrikárkou jej zaželali veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania. K životnému jubileu prišli zagratulovať aj jej najbližší. Pravnučky spolu so zaťom venovali oslávenkyni krásny hudobný darček.

Jezikova 001Dňa 29. septembra oslávila krásne životné jubileum 90 rokov naša občianka pani Veronika Ježíková. Pani starostka spolu s pani matrikárkou jej zaželali veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania.

Bohacikova Maria 001Dňa 19. júna oslávila krásne životné jubileum 99 rokov naša najstaršia občianka obce Korňa pani Mária Boháčiková. Pani starostka spolu s pani matrikárkou jej zaželali veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania a priložili k prianiu krásne blahoželanie:

Pri Vašom krásnom výročí, slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší,
bozky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím.
Žite dlho medzi nami, kým Vás máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k narodeninám....

 

Dňa 17. 02. 2020 navštívila starostka obce Ing. Marianna Bebčáková spolu s matrikárkou Danielou Neherovou domácnosť pani Rozálie Michaličkovej, ktorá oslávila krásne životné jubileum 90 rokov a pána Pavla Smažáka, ktorý oslávil krásne životné jubileum 95 rokov.

Mesiac ucty 006Dňa 27. 10. 2019 sa vo vynovených priestoroch kultúrneho domu uskutočnilo posedenie seniorov z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa na úvod prihovorila starostka obce  Ing. Marianna Bebčáková, ktorá všetkým zúčastneným popriala veľa zdravia, životnej pohody a optimizmu, pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.

65 vyrocie

V rámci tradičných Korňanských hodových slávností sa tento rok pri oslave 65. výročia založenia našej obce konal aj festival folklórnych súborov. Cieľom akcie bolo priblížiť ľudovými piesňami niekdajší život a tradície v kraji a to najmä pre mladšie generácie a podporiť spolupatričnosť našej obecnej komunity.

Jendriskova 002

Dňa 24. 07. 2019 navštívila starostka obce Ing. Marianna Bebčáková spolu s matrikárkou Danielou Neherovou domácnosť pani Anny Jendriskovej, ktorá oslávila krásne životné jubileum 95 rokov. Po zápise v pamätnej knihe obce odovzdali oslávenkyni krásnu kyticu, upomienkový darček na pamiatku a zaželali "Všetko najlepšie k Vášmu krásnemu sviatku, hlavne veľa úprimnej lásky, ktorá vždy príjemne na srdci zohreje, pevné zdravie pre Vás a všetkých Vašich blízkych, život plný naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci na tvári".

Slavnosti 027Dňa 30. 06. 2019 sa konali v obci Korňanské hodové slávnosti a obec Korňa v tento deň oslavovala 65. výročie založenia obce. Pri tejto príležitosti sa konalo folklórne vystúpenie FS Zašovjanka, FS Nevädza a FS z Turzovky. Program obohatili aj svojim vystúpením Heligonkári z Korne a Heligonkári z Klokočova.