Obecná kronika

Jezikova 001Dňa 29. septembra oslávila krásne životné jubileum 90 rokov naša občianka pani Veronika Ježíková. Pani starostka spolu s pani matrikárkou jej zaželali veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania.

Bohacikova Maria 001Dňa 19. júna oslávila krásne životné jubileum 99 rokov naša najstaršia občianka obce Korňa pani Mária Boháčiková. Pani starostka spolu s pani matrikárkou jej zaželali veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania a priložili k prianiu krásne blahoželanie:

Pri Vašom krásnom výročí, slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši, radosť nám vchádza do duší,
bozky sa snúbia s objatím a pery šepkajú dojatím.
Žite dlho medzi nami, kým Vás máme, nie sme sami. Všetko najlepšie k narodeninám....

 

Dňa 17. 02. 2020 navštívila starostka obce Ing. Marianna Bebčáková spolu s matrikárkou Danielou Neherovou domácnosť pani Rozálie Michaličkovej, ktorá oslávila krásne životné jubileum 90 rokov a pána Pavla Smažáka, ktorý oslávil krásne životné jubileum 95 rokov.

Mesiac ucty 006Dňa 27. 10. 2019 sa vo vynovených priestoroch kultúrneho domu uskutočnilo posedenie seniorov z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prítomným sa na úvod prihovorila starostka obce  Ing. Marianna Bebčáková, ktorá všetkým zúčastneným popriala veľa zdravia, životnej pohody a optimizmu, pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.

65 vyrocie

V rámci tradičných Korňanských hodových slávností sa tento rok pri oslave 65. výročia založenia našej obce konal aj festival folklórnych súborov. Cieľom akcie bolo priblížiť ľudovými piesňami niekdajší život a tradície v kraji a to najmä pre mladšie generácie a podporiť spolupatričnosť našej obecnej komunity.

Jendriskova 002

Dňa 24. 07. 2019 navštívila starostka obce Ing. Marianna Bebčáková spolu s matrikárkou Danielou Neherovou domácnosť pani Anny Jendriskovej, ktorá oslávila krásne životné jubileum 95 rokov. Po zápise v pamätnej knihe obce odovzdali oslávenkyni krásnu kyticu, upomienkový darček na pamiatku a zaželali "Všetko najlepšie k Vášmu krásnemu sviatku, hlavne veľa úprimnej lásky, ktorá vždy príjemne na srdci zohreje, pevné zdravie pre Vás a všetkých Vašich blízkych, život plný naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci na tvári".

Slavnosti 027Dňa 30. 06. 2019 sa konali v obci Korňanské hodové slávnosti a obec Korňa v tento deň oslavovala 65. výročie založenia obce. Pri tejto príležitosti sa konalo folklórne vystúpenie FS Zašovjanka, FS Nevädza a FS z Turzovky. Program obohatili aj svojim vystúpením Heligonkári z Korne a Heligonkári z Klokočova.

25 vyrocie 001Dňa 30. 06. 2019 sa vo farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Korni konala slávnosť 25. výročia konsekrácie farského kostola Božského Srdca Ježišovho. Slávnostnú svätú omšu celebroval J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Pri tejto príležitosti udelila obec Korňa, v zastúpení pani starostky Ing. Marianny Bebčákovej, ocenenie Vdp. Mgr. Ivanovi Mahrikovi, dekanovi a správcovi farského úradu, za výnimočný rozvoj obce a duchovnú službu jej obyvateľom.

Bohacikova 001Dňa 19. 06. 2019 navštívila starostka obce Ing. Marianna Bebčáková pani Máriu Boháčikovú, ktorá sa dožila krásneho jubilea 98 rokov a zaželala jej veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Po slávnostnom podpise do pamätnej knihy obce Korňa si pani Mária prevzala krásny upomienkový darček s kyticou kvetov.