Oznamy

OBECNÝ ROZHLAS

AGROFARMA STAŠKOV ponúka na predaj brojlerové gazdovské kurčatá. Predávať sa bude na váhu. Cena za 1 kg je 1,95 €/kg pre občanov bez nájomnej zmluvy a 1,85 €/kg pre občanov s našou nájomnou zmluvou. Zmluvu je potrebné priniesť so sebou. Predávať sa bude od stredy 28. júla do štvrtku 05. augusta v čase od 8.00 do 16.00 hod. V sobotu 31. júla sa bude predávať od 8.00 do 12.00 hod. V nedeľu nepredávame. 

 

Vážení občania, od 01. 01. 2019 je spustená prevádzka Zberného dvora Korňa.

Otváracie hodiny: 

každý piatok                        od 7,00 hod. – do 15,00 hod.

každú nepárnu sobotu       od 7,00 hod. – do 12,00 hod.

Zodpovedný pracovník: p. Miroslav Smažák

Obec Korňa oznamuje občanom, že je zverejnený Harmonogram zimnej údržby obecných komunikácií. Pracovníci OÚ, ktorí sú poverení zimnou údržbou ciest sa držia harmonogramu zimnej údržby, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom a tento harmonogram musia dodržiavať. Prosíme občanov o trpezlivosť, nie je možné všetky komunikácie hneď a súčasne udržať v prejazdnom stave. Berte to prosím na vedomie. Ďakujeme za pochopenie.

Harmonogram_zimnej_údržby.pdf

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

Oznamujeme občanom, že z dôvodu poruchy vozidla na reťazové kontajnery/ vozidlo je v oprave týždeň/ bude odvoz kontajnerov na tuhý komunálny odpad realizovaný od 29.5.2018.Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznamujeme občanom, že došlo k poškodeniu antény prepätím bezdrátového rozhlasu. Do vykonania opravy je bezdrátový rozhlas nefunkčný. Ďakujeme za pochopenie.