Oznamy

OBECNÝ ROZHLAS

Celoplošné testovanie v Korni bude pre občanov od 15 do 65 rokov v sobotu 23.1.2021 (od 8:00 do 18:00) a v nedeľu 24.1.2021 (od 8:00 do 15:00), prestávka v oba dni bude od 12:00 do 12:45. Posledný odber vždy pred obedom bude o 11:45. Posledný odber na záver testovania v sobotu bude o 17:30 a v nedeľu o 14:30. V Korni bude jedno odberné miesto v Kultúrnom dome. Občan sa preukáže občianskym preukazom. Tí, ktorí prekonali COVID-19 za posledných 90 dní a majú o tom potvrdenie od lekára, sa nemusia testovať.

Harmonogram testovania! SOBOTA 23.1.21: 8:00-11:45 Nižná Korňa po Kriváň, od Žilov, od Dubači, 12:45-15:45 od Kriváňa po ZŠ, stará cesta, od Cipľov, 15:45 - 17:30 od ZŠ po OU, od Sučikov, Chylov a Korduliakov. NEDEĽA 24.1.21: 8:00-11:00 od OU do Boháči vrátane všetkých osád z tohto smeru, 11:00 - 11:45 Komaníková, 12:45 - 14:30 Zátoka.

 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 hod.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Vážení občania, od 01. 01. 2019 je spustená prevádzka Zberného dvora Korňa.

Otváracie hodiny: 

každý piatok                        od 7,00 hod. – do 15,00 hod.

každú nepárnu sobotu       od 7,00 hod. – do 12,00 hod.

Zodpovedný pracovník: p. Miroslav Smažák

Obec Korňa oznamuje občanom, že je zverejnený Harmonogram zimnej údržby obecných komunikácií. Pracovníci OÚ, ktorí sú poverení zimnou údržbou ciest sa držia harmonogramu zimnej údržby, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom a tento harmonogram musia dodržiavať. Prosíme občanov o trpezlivosť, nie je možné všetky komunikácie hneď a súčasne udržať v prejazdnom stave. Berte to prosím na vedomie. Ďakujeme za pochopenie.

Harmonogram_zimnej_údržby.pdf

Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

Zverejnenie počtu obyvateľov

Obec Korňa podľa §171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov v obci Korňa:

Počet obyvateľov v obci Korňa k 24.7.2018:   2012 obyvateľov.