Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

Vážení občania, od 01. 01. 2019 je spustená prevádzka Zberného dvora Korňa.

Otváracie hodiny: 

každý piatok od 7,00 hod. – do 15,00 hod.

každú nepárnu sobotu od 7,00 hod. – do 12,00 hod.

Zodpovedný pracovník: p. Anna Sobčáková