TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Kostol PM MCKaplnka Panny Márie Kráľovnej Pokoja nárastom návštevnosti kapacitne nepostačovala, preto vznikla myšlienka výstavby nového kostola s potrebnou kapacitou.

Kľúčovým sa stal rok 2008, kedy biskup novozriadenej Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis povolil stavbu Kostola Panny Márie Matky Cirkvi spolu s exercično-pastoračným zariadením na Hore Živčáková.

Dekrétom žilinského biskupa zo dňa 19. októbra 2008, kedy bol položený základný kameň stavby, bola Živčáková oficiálne vyhlásená za mariánske pútnické miesto a miesto modlitby. 29. mája 2011 bol slávnostne posvätený kríž, koruna Panny Márie  a zvon nového chrámu. Po siedmych rokoch od začiatku výstavby a preinvestovania cez 3 milióny eur a tisícok hodín prác bol Kostol Panny Márie Matky Cirkvi 4. októbra 2015 slávnostne konsekrovaný žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom. Tejto nielen pre región, ale aj pre diecézu, významnej udalosti sa zúčastnilo množstvo biskupov nielen zo Slovenska, ale aj Čiech a Ukrajiny a asi 15 000 pútnikov.

Kostol PM MC

Späť