Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Mapový portál obce Korňa. Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej  webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci. V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.

1.krok otvorte Mapový portál https://mobec.sk/korna

Obr. č.1: Mapový portál po načítaní1

Krok 2:

Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako na obrázku vyššie. V ľavom hornom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, nástroje).

Obr. č. 2: Možnosti vyhľadávaniaMapovy portal 001

Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizualizáciu dát už len podľa miesta a adresy. Stačí len vybrať možnosť a napísať do poľa vyhľadávanú informáciu (napr. Vyšná Korňa 517).

Obr. č. 3: Vrstvy 3

Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname alebo vypíname vrstvu.

Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Medzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, meranie dĺžky a tlač.

Obr. č. 4: Získavanie informácii kliknutím do mapyMapovy portal 002

Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím na parcelu. Následne sa zobrazia informácie o pozemku.

Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre občanov obce priamo z webovej stránky. Obsahuje možnosti vyhľadávania podľa viacerých atribútov,  obsahuje prepojenie na aktuálny výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg. C a E aktualizované na dennej báze, adresné body (adresy) sú zamerané v teréne, územný plán mapy povodňového ohrozenia a ortofoto (letecký) snímok obce vo vysokom rozlíšení s licenciou na používanie. Súčasťou sú rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie súradníc, tlač, meranie. Neverejná časť pre účely samosprávy pozostáva z pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy a iných.