TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

pamiatky obce kornaKultúra v obci Korňa je samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou ponuky kultúrno-spoločenského vyžitia sa vlastných obyvateľov, ale aj prejavom cielenej kultúrnej ponuky širšej návštevníckej verejnosti danej obcou.

Je prejavom a symptómom spoločenskej úrovne a kultúrnej vyspelosti daného sídla a regiónu. Na území obce sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok, ktoré uchovávajú históriu a život obyvateľov obce.