Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

🔻 Štát prehodnotil opatrenie uzatvoriť všetky zberné dvory v krajine a cez víkend rozhodli členovia Ústredného krízového štábu o ich opätovnom otvorení.

🔻 Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva z 28. marca bude opätovne otvorený Zberný dvor.

🔻 Otváracie hodiny Zberného dvora v Korni: každý piatok od ⏰ 7:00 do 15:00 hod., každá nepárna sobota od 7:00 hod. do 12.00 hod. (cez sviatky zatvorené)

🔻 Do objektu Zberného dvora je možný vstup len s rúškom😷 alebo inou alternatívou ochrany úst a nosa. Používať hygienické rukavice🧤

🔻 Je potrebné dodržiavať bezpečnostné a hygienické opatrenia aj prevádzkový poriadok Zberného dvora.

🔻 Na Zberný dvor vozte elektroodpad🔌🖨🖥📱, nadrozmerný odpad, prepálený rastlinný olej, sklo, plasty, drobný stavebný odpad.