TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Prevádzka Zberného dvora

 

Informačný_leták_Zberný_dvor_Korňa.pdf2.43 MB

Prevádzkový_poriadok_Zberný_dvor_obce_Korňa.pdf104.64 KB

Plán_opatrení_pre_prípad_havárie.pdf415.37 KB