Dobrovoľný hasičský zbor Korňa

logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj

 

Postrehy z hasičskej súťaže XXX. Ročník hasičskej súťaže „ O pohár starostu obce a DHZ Korňa “ a zároveň aj VII. ročník hasičskej súťaže vzájomnej spolupráce obcí Korňa a Staré Hamry.

logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj

Odovzdanie Tatry 148 po repase Dobrovoľným hasičom z Korne z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra JUDr. Roberta Kaliňáka.

logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj

Úspešný projekt obce Korňa a Dobrovoľného hasičského zboru Korňa na základe výzvy číslo VI. Prezídia Policajného zboru 2016.

logo DHZ

Obec Korňa, PSČ 023 21, okres Čadca, Žilinský kraj

Výročná členská schôdza a voľby výboru v Dobrovoľnom hasičskom zbore Korňa.