Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

projekt 01Dobrovoľný hasičský zbor Korňa získal v tomto roku dotáciu vo výške 2 876,- € od Žilinského samosprávneho kraja na účel podpory všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, v oblasti zabezpečenia podmienok pre ochranu verejného zdravia na podporovanú činnosť s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie na ochranu verejného zdravia Korňa“.

Z tohto projektu boli zakúpené osobné ochranné prostriedky, ochranné overaly, respirátory, ochranné okuliare, záchranárske odevy, čižmy, ochranné masky a filtre FFP3, jednorázové rukavice, prístroj na dezinfekciu rozprašovaním, generátory ozónu a pulzné oximetre. Tento materiál bude chrániť našich dobrovoľníkov počas zásahov v prvej línii, občanom obce Korňa a obyvateľom na území Žilinského kraja.

Touto cestou chcem poďakovať našim členom za napísanie projektu, jeho následnú realizáciu a najmä poslancom Žilinského samosprávneho kraja MUDr. Jozefovi Marcovi a Ing. Martinovi Šelnfeldovi  MBA, vedeniu ŽSK  s predsedníčkou Ing. Erikou Jurinovou  za podporu podaného projektu, ktorý má opodstatnenie v tejto ťažko skúšanej dobe. V mene našich členov úprimne ďakujeme.

projekt 01