TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

pamiatka zosnulých 4V tento týždeň Sviatku všetkých svätých a pamiatky zosnulých sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru Korňa v malých skupinkách presúvajú na miesto posledného odpočinku našich zosnulých členov.

Podľa slov predsedu DHZ Korňa p. Smažáka i v tých časoch pracovali bez nároku na odmenu, pracovali v prospech nás všetkých. V časoch neľahkých, v časoch povojnových, v čase biedy a hladu boli ochotní obetovať svoj voľný čas, svoje financie a najmä svoje vedomosti a priložili ruku k dielu. Okrem iného vychovali aj následné generácie pracovitých, poctivých a dobrých ľudí, začo im patrí obrovská vďaka a poďakovanie, veď aj my sa niekedy pominieme a veríme naším nástupcom, že naše poslanie udržia, budú ho zveľaďovať a vychovajú ďalšie generácie. Úprimné poďakovanie patrí zúčastneným a Mariannke a Janke za prípravu prírodných venčekov na hroby.

Poslanie dobrovoľného hasiča spočíva už v našom slogane: „Bohu cťou, národu prácou, blížnemu pomocou“. Zastavme sa na chvíľočku v tomto uponáhľanom živote, zapáľme sviečku, pomodlime sa a len v dobrom zaspomínajme na našich blízkych zosnulých. Mnohokrát Vám ďakujeme.

pamiatka zosnulých 4          pamiatka zosnulých 5          pamiatka zosnulých 6