TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Zelezny hasic 001Kalendár nám ukázal dátum 11.9.2021, v tento deň je to už 20. rokov, čo naši kolegovia hasiči zpoza veľkej mláky prišli o svojich 343 kolegov, priateľov, otcov, strýkov, súrodencov... je nám to ľúto a cítime žiaľ spoločne.

Prenesiem sa 20 rokov späť. Mal som zmenu, ešte ako ucho, mladý hasič (3 mesiace v službe) v Mestskom požiarnom zbore hlavného mesta SR Bratislava, presnejšie na hlavnej hasičskej stanici v strede hlavného mesta na Radlinskej ulici a toto nešťastie sme vnímali veľmi intenzívne a prekvapene. Hasič je pre nás kolega či už v Čechách, Maďarsku, Poľsku, Rusku alebo hocikde inde na svete.

Aj dnes, po 20 rokoch, je toto odkaz pre nás hasičov – či už profesionálnych alebo dobrovoľných, že nie každý zásah, že nie každá zmena sa skončí štandardne ráno. Môže sa skončiť aj úplne opačne. Preto kladieme veľký dôraz na výcvik a odbornú prípravu, do tej môžeme zaradiť aj najťažšie súťaže pod skratkou TFA „ Železný hasič“. Keďže sme v rámci rozmiestnenia SaP na území SR zaradení do skupiny A, naši členovia sa pripravujú do najťažšej skupiny master (použitie kompletnej výstroje + autonómny dýchací prístroj). Počet našich tvrdých hasičov sa zvyšuje, veď toto kolo konajúce sa vo Veľkých Karloviciach na Súkenníckej rozhľadni sa už zúčastnili piati naši členovia, z toho jedna žena. Súťaž bola fyzicky náročná a hasiči si siahli na dno svojich síl. V rámci konečných výsledkov na 4. mieste sa tesne umiestnil náš člen Michal Veselka, no a následne za ním ďalší naši členovia. Každý z nich je u nás víťaz nakoľko zdolať trať železného hasiča je úspech. Úprimne ďakujeme p. starostke Ing. Marianne Bebčákovej za podporu a sladkú odmenu a našim bojovníkom železným hasičom za obetavosť, ochotu, súťaživosť a reprezentáciu DHZ Korňa a našej obce.

Zelezny hasic 001

30 úderov do hammerboxu do člena DHZ Korňa

Zelezny hasic 002

Ďalšia disciplína vynášanie záťaže po schodoch v podaní E.Veselkovej

Zelezny hasic 003

Zúčastnený kolektív DHZ Korňa spoločne aj so starostkou obce Ing. Bebčákovou