TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa sa zaraďuje medzi väčšie obce. Tvoria ju dve miestne časti, a to Nižná Korňa a Vyšná Korňa. Leží v severozápadnej časti Slovenska v regióne Horné Kysuce. Z administratívneho hľadiska patrí do Žilinského kraja, okresu Čadca. Od okresného mesta Čadca je vzdialená 20 km a od mesta Žilina 43 km. Z hľadiska kategorizácie územno-štatistickej jednotky EUROSTAT vystupuje ako úroveň LAU 2 (do roku 2002: NUTS 5). Zo severozápadu je ohraničená pohorím Beskýd, kde zároveň hraničí s Českou republikou.

Katastralne uzemie Korna

Katastrálne územie obce Korňa

Najvyššie položeným miestom obce je hrebeň Solisko s 875 m n. m. Na základe Rozhodnutia ministerstva MVRR SR č. 3/2007 zo dňa 6. júna 2007 bola obec Korňa začlenená do skupiny obcí zaradených do kohézneho pólu rastu  mimo záujmového územia inovačných pólov rastu. Korňa sa teda administratívne rozdeľuje na dve časti. Podrobnejšie členenie jednotlivých častí obce je zvykové alebo pomenované podľa pôvodných majiteľov (osadníkov danej usadlosti) osady, napr. U Sopčoka, Zlámaná, U Jendriskov, U Gajdoší, U Ďurkáči, U Zelenkov, Hrtúsov, Dubačí, Sobčákov, Marcov, Majtánov a pod.

Rázovitá obec Korňa je známym agroturistickým strediskom. Leží v Turzovskej vrchovine v doline potoka Korňanka na severozápade od mesta Turzovka, v okrese Čadca.  Na severe obec hraničí s obcou Klokočov, na východe s mestom Turzovka, južne s obcou Vysoká nad Kysucou a na severozápade s obcou Bílá v Českej republike. Má 36 osád, pričom najvzdialenejšou je osada U Staní - 8 km. Žijú v nich prevažne starší ľudia. Domy v týchto lokalitách postupne začínajú slúžiť len na rekreačné účely. Dĺžka obce je 14 kilometrov a v správe má až 82 kilometrov miestnych komunikácii. Najnižšie položeným miestom v obci je koryto rieky Korňanka, ktorá preteká Korňanskou kotlinou. Vody Korňanskej kotliny odvádza rieka Korňanka s prítokmi: pravá strana - Sučíkov, Žilov, Zelienkov a Blažkov potok a ľavá strana - Sobčákov, Jašov, Daždený (u Dubačov) a Hájnica. Obcou preteká rieka Korňanka v dĺžke 9 km, do ktorej sa vlievajú potoky a potôčiky z okolitých vrchov.                      

Obec Korňa je súčasťou združenia ZMOK - Združenia miest a obcí Kysúc, členom Euroregiónu Beskydy, členom združenia Mikroregión Horné Kysuce a členom OCR Kysuce - Organizácia cestovného ruchu Kysuce. 

Nadmorská výška obce Korňa je 565  m. n. m. a priemerná hustota obyvateľstva je 81,68 obyvateľov / km2. Celková plocha jej katastra je 23 550 000 m2.

Späť