TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Ropny pramenNa východnom okraji v blízkosti osady Muchovci v obci Korňa sa nachádza ojedinelý európsky unikát - prirodzený povrchový výver ľahkej ropy s občasnými výronmi samozapaľujúceho sa metánu.

Výver, ktorý dokumentujte roponosnosť flyšových vrstiev, obsahuje vysoké percentá olejov. Ropa sa sústreďuje v malom jazierku s priemerom 1,5 - 2 m.

Napriek tomu, že sa jedná o veľmi kvalitnú ropu, vrty v okolí - s ktorými sa začalo už na konci 19. storočia, nepreukázali také množstvo ropy, aby sa vyplatila priemyselná ťažba. V tom období sa v oblasti niekoľko rokov ťažila vysokokvalitná parafinická ropa s nízkym obsahom síry, podobná rope typu Brent. Miestni obyvatelia ju v minulosti využívali na kúrenie, svietenie i mazanie. Vrty, ktoré sa tu uskutočnili (celkovo ich bolo 5, prvý v roku 1900 a posledný v roku 1929-33 do hĺbky 968 m), však nepotvrdili rentabilnosť ťažby (celkovo sa vyťažilo len 15-16 vagónov ropy).

V rokoch 1997-1999 sa uskutočnil neďaleko od tohto prameňa prieskumný vrt, plánovaný do hĺbky 1 500 m, skončil však na necelých 1 300 m. Ropu vtedy nenašli, ale územie ostáva perspektívne. V roku 1973 ropný prameň vyhlásili za chránený prírodný výtvor, v roku 1995 prekategorizovali na prírodnú pamiatku s výmerom 0,171 ha. 

K prameňu je voľný prístup, cca 150 m od parkoviska pri hlavnej ceste.

Ropny pramen

Späť