TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Do roku 1954 bola Turzovka najväčšou dedinou na Slovensku. Mala až 12-tisíc obyvateľov, avšak v roku 1954 sa od nej odčlenila Dlhá, Klokočov a Korňa. Turzovka so svojimi satelitmi vyrástla na styku Turzovskej vrchoviny s Javorníkmi v doline hornej Kysuce. Najvyšším bodom pohoria je Veľký Javorník s nadmorskou výškou 1 070 m n. m.

Obec založil Juraj Thurzo v roku 1598 na území bytčianskeho pastva, ku ktorému aj trvale patrila. Dedičným richtárom sa stal Adam Bonec a na začiatku vo vymedzenom lokačnom území malo osídliť 40 sedliackych rodín a zriadiť fara, pre ktorú boli určené dve usadlosti. Zdá sa, že Turzovka bola najstaršou osadou v severnej časti Trenčianskej stolice, založenou na kopaničiarskom práve. V roku 1602 bola dedičnému richtárovi a obyvateľom novej dediny vystavená výsadná listina, udeľujúca novým osadníkom oslobodenie od daní a dávok na 12 rokov, obsahovala aj presné ohraničenie chotára. V roku 1619 bolo v Turzovke 15 celo a 9 polousadlých sedliackych hospodárstiev. V roku 1720 mala obec 76 daňovníkov. V roku 1784 tu žilo v 864 domoch 898 rodín, t. j. 4 832 obyvateľov. Neskôr postupne na tomto území vzniklo sedem samostatných obcí.

História obce Korňa sa začala písať od roku 1954, kedy sa oddelila od Turzovky. Snaha o svojbytnosť Korne a samostatné spravovanie svojich vecí siaha oveľa hlbšie ako do roku 1954. Viaceré dokumenty zachytili výroky zástupcov korňanských osád v turzovskom obecnom zastupiteľstve s výčitkami o nedostatočnej starostlivosti a záujme o riešenie ich problémov. Najviac ich bolo na adresu ciest a školských zariadení.

Ako samostatná obec vznikla 15. mája 1954 spojením osád Nižná a Vyšná Korňa. Do tohto roku boli osady súčasťou obce Turzovka. Z územia terajšej obce Korňa v rokoch 1920 - 1940 odišlo veľa ľudí, najmä mužov, za prácou do zahraničia. Po skončení druhej svetovej vojny sa tiež veľa rodín odsťahovalo do pohraničnej oblasti Sudet. Obyvatelia sa zaoberali výrobou šindľov a kolovratov. Časť obyvateľov odchádzala na sezónne práce. V rastlinnej výrobe sa najviac pestoval ovos, raž, jačmeň, pšenica a zemiaky. Živočíšna výroba bola zastúpená chovom hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a hydiny.

V roku 1950 žilo v obci Korňa v osadách 2 412 obyvateľov. V roku 2001 mala obec 2 266 obyvateľov. V rokoch 1990 - 1994 sa rozšírilo v obci verejné osvetlenie, obecný vodovod a zrekonštruovala sa elektrická sieť.