Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

V zmysle zákona NR SR č. 73/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 30f ods. 3 podľa bodu a) (vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie) sa dňa 29.04.2020 (streda) v čase od 8,00 do 12,00 h. uskutoční hlasovanie obecného zastupiteľstva obce Korňa prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím emailových adries poslancov o nasledovných návrhoch uznesení:

Pozvánka.pdf217.93 KB

Rokovanie_Obecného_zastupiteľstva_29.04.2020.pdf288.63 KB

Príloha_k_bodu_rokovania_3_-_RO_1pdf.pdf181.05 KB

Príloha_k_bodu_rokovania_4.-_RO.pdf186.55 KB

Príloha_k_bodu_rokovania_5.pdf539.10 KB

Príloha_k_bodu_rokovania_6_-_RO_MŠ_1pdf.pdf77.40 KB

Príloha_k_bodu_rokovania_7_-_návrh_na_zrušenie_poplatku_za_dieťa.pdf262.34 KB

Príloha_k_bodu_rokovania_8_dodatok_VZN.pdf327.38 KB

Návrh_na_uznesenia.pdf349.18 KB

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_dňa_29.4.2020_per_rollam.pdf372.35 KB