TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_dňa_15.11.2019.pdf413.50 KB

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 15.11.2019