Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_dňa_27.9.2019.pdf574.01 KB

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 27.09.2019