Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica_zo_zasadnutia_mimoriadneho_OZ_dňa_26.6.2019.pdf401.57 KB

Zvukový záznam zo zasadnutia mimoriadneho OZ 26.6.2019