TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_dňa_30.5.2019.pdf1.01 MB

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 30.5.2019