Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_dňa_29.3.2019.pdf

Zvukový záznam zo zasadnutia OZ dňa 29.3.2019