TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica_zo_zasadnutia_mimoriadneho_OZ_dňa_21.12.2018.pdf247.11 KB

Zvukový záznam zo zasadnutia mimoriadneho OZ dňa 21.12.2018