Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_dňa_26.10.2018.pdf536.74 KB

Zvukový záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26. 10. 2018