TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 3
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1747
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1126
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1071
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Korňa 1099


Za starostu obce bol zvolený kandidát č. 3 Jozef K o n t r í k ,
kandidát SNS, ĽS-HZDS
, ktorý z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1099 získal 638 platných hlasov.

 
Kandidát číslo 1, pán Štefan Drabina, z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1099 získal 93 platných hlasov.

Kandidát číslo 4, pán Marián Malík, Ing., z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1099 získal 61 platných hlasov.

Kandidát číslo 5, pán Peter Paľuch, z celkového počtu platných hlasovacích lístkov 1099 získal 307 platných hlasov.

Kandidát číslo 2, pán Franitišek Hurík sa vzdal kandidatúry.


Vo volebnom obvode číslo 1 v Korni sa volilo 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.

Z celkového počtu 19 kandidátov, ktorým bolo odovzdaných 1071 platných hlasovacích lístkov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva títo kandidáti:

Por.č. - Meno a priezvisko - kandidát - Počet hlasov

1. Rastislav Fatura - S a S - 451
2. Rudolf Barčák - nezávislý kandidát - 414
3. Ján Židek - KDH - 378
4. Miroslav Chrenšť - KDH - 362
5. František Hurik - KDH - 358
6. Milan Palica - KDH - 352
7. Anton Sabela, Ing. - nezávislý kandidát - 326
8. Štefan Drabina - nezávislý kandidát - 322
9. Peter Homola, Ing. - KDH - 318


Mená náhradníkov, ktorí ako kandidáti neboli zvolení za poslancov vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Por.č. - Meno a priezvisko - kandidát - Počet hlasov

1. Jozef Vyrobík - nezávislý kandidát - 287
2. Anna Sabelová - Smer – SD - 261
3. Štefan Belko - KDH - 247
4. Milan Dubač - ĽS-HZDS - 191
5. Štefan Malík, Mgr. - Smer – SD - 187
6. Peter Blažek - S a S - 181
7. Miroslav Učník - ĽS –HZDS - 175
8. Ľubomíra Staníková, Mgr. - KDH - 164
9. Ladislav Paľuch - ĽD – HZDS - 153
10. Miroslava Chrenšťová, Bc. - KDH - 145