Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_dňa_07.09.2018.pdf

Zvukový záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 7. 9. 2018