TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

zápisnica_15.6.2018.pdf

Zvukový záznam zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. 6. 2018