Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Vážení občania, MŽP SR pre Vás pripravilo informačné letáky o domácom a komunitnom kompostovaní a možnostiach využitia biologického odpadu zo záhrad.