Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa oznamuje zmenu rokovania Obecného zastupiteľstva v Korni z 22.9.2017 na 6.10.2017 o 14,00 h. Rokovanie sa prekladá z dôvodu neprítomnosti viacero poslancov OZ.

Štefan Belko,starosta obce