Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Riaditeľka ZŠ oznamuje, že z dôvodu rekonštrukčných prác je do odvolania zákaz vstupu na multifunkčné ihrisko a zákaz vstupu do areálu školy zadnou bránou. Hrozí riziko úrazu.
Ďakujem za pochopenie.