Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Oznamujeme všetkým občanom, že obec odpredáva zeminu á 5€ za 1m3 + doprava. Kto má záujem môže sa nahlásiť na obecnom úrade.