Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Vážený občania, v prílohe Vám poskytujeme rozvrh triedenia odpadu.