Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa žiada občanov o trpezlivosť,ktorí dávajú komunálny odpad do kontajnerov, že počas trvania vysokých mrazov nie je možné vyvážať kontajnery na TKO . Kontajnery sú zamrznuté a nedajú sa vysypať.