Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa oznamuje všetkým občanom, ktorí by chceli podať požiadavky a pripomienky k žiadosti SAD Žilina a. s. o stanovisko k úprave cestovných poriadkov autobusových liniek prímestskej dopravy na obdobie 2016/2017 v termíne 10.10.2016.