Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obecný úrad oznamuje, že nahrávky zo zasadania OZ v Korni sú k dispozícií verejnosti. Na požiadanie si ju možno vypočuť v priestoroch knižnice.