Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obecný úrad v Korni oznamuje občanom, že Záverečné stanovisko - Beskydsko-Javornícka lyžiarska bežecká magistrála bolo doručené na Obecný úrad v Korni z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR dňa: 23.9.2010.

Do tohto stanoviska je možno nahliadnuť od 24.9.2010 v pracovných dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod. v kancelárii Bc. Anny Chylíkovej. Zo záverečného stanoviska si môžu občania robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť fotokópie.