TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Zjednodušená čiastková projektová dokumentácia.

Zoznam príloh:
Technická správa
Rozpočet a výkaz výmer


Grafická časť:
- Pôdorys 1.NP - časť a schéma rezu

Technická správa

Úvod

Základným investičným zámerom investora - obce Korňa je stavebnou úpravou v objekte MŠ v Korni realizovať:
- zväčšenie podlahovej plochy kuchyne - "posunutím" obvodovej steny do exteriéru
- vytvorením podávacieho okienka pre výdaj jedál zo strany kuchyne do jedálne

pdfStavebna_prava_MS.pdf903.94 KB