TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Jezikova 001Dňa 29. septembra oslávila krásne životné jubileum 90 rokov naša občianka pani Veronika Ježíková. Pani starostka spolu s pani matrikárkou jej zaželali veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania.

Milá naša oslávenkyňa, k Vašim dnešným krásnym 90. narodeninám Vám prichádzame priať veľa zdravíčka, šťastíčka a božieho požehnania. Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Vaše krásne okrúhle jubileum je malým zastavením pri jej čítaní. Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšete, zostane v srdciach Vašich najbližších a budete si môcť povedať, že Váš život stál za to, pretože ste ho žili pre ostatných. Do Vašich spomienok sa už veľa zmestí. Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk. Sme tu s Vami všetci, ktorých máte rada, na zdravie pripime, nech ste večne mladá.

       Jezikova 001       Jezikova 002

Späť