Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Michalickova 003Dňa 17. 02. 2020 navštívila starostka obce Ing. Marianna Bebčáková spolu s matrikárkou Danielou Neherovou domácnosť pani Rozálie Michaličkovej, ktorá oslávila krásne životné jubileum 90 rokov a pána Pavla Smažáka, ktorý oslávil krásne životné jubileum 95 rokov.

Po zápise v pamätnej knihe obce odovzdali oslávencom krásnu kyticu, upomienkový darček na pamiatku a zaželali im veľa zdravia, šťastia a úspechov v rodinnom živote.

"Nech Vám stále slnko svieti v oknách Vášho domova,

aj keď mráčik zastrie ho, zažiari Vám odznova.

Nech Vám život splní všetky Vaše nádeje,

nech sa šťastie na Vás denne usmeje,

nech nikdy nespoznáte bolesť ani klam,

to všetko Vám prajeme k narodeninám."

 

Michalickova 001   Michalickova 002  Michalickova 003

 

Smazak 001   Smazak 002

Späť