TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Mesiac ucty 006Dňa 27. 10. 2019 sa vo vynovených priestoroch kultúrneho domu uskutočnilo posedenie seniorov z príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Prítomným sa na úvod prihovorila starostka obce  Ing. Marianna Bebčáková, ktorá všetkým zúčastneným popriala veľa zdravia, životnej pohody a optimizmu, pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby ich ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.

O dobrú náladu seniorov sa postarali účinkujúci divadelného predstavenia „Stefy a Emily z Kľokenfordu“ a detičky z Materskej škôlky a deti Základnej školy, ktoré si pre svoje babičky a dedkov pripravili pekný program vystavaný z piesní, básní, či veselých scénok. O úspechu kultúrneho posedenia svedčia usmiate tváre seniorov. Počas programu a po ňom si seniori mohli pochutiť aj na malom občerstvení.

Báseň detí pre svojich starých rodičov:

Babička ma naučila variť si čaj s medom.
Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a  všeličo vedia.
Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim
v srdiečku ich skrývam.

Fotografie z podujatia nájdete vo Fotogalérii Mesiac úcty k starším.

Späť