Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

65 vyrocie

V rámci tradičných Korňanských hodových slávností sa tento rok pri oslave 65. výročia založenia našej obce konal aj festival folklórnych súborov. Cieľom akcie bolo priblížiť ľudovými piesňami niekdajší život a tradície v kraji a to najmä pre mladšie generácie a podporiť spolupatričnosť našej obecnej komunity.

 ZSK

Slávností sa okrem miestneho ženského folklórneho súboru Nevädza a miestnych heligonkárov zúčastnili aj súbory z okolitých obcí: FS Kovalíček z Klokočova a FS z Turzovky pod vedením p. Božky Rejdovej. Naše pozvanie v rámci cezhraničnej spolupráce prijala aj dychovka Zašovjanka, ktorá oživila program. V kruhu veselých a spokojných ľudí sme strávili príjemný deň.

Toto podujatie sa konalo aj vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja.

Veríme, že takýchto podujatí bude v našej obci pribúdať, veď práve v dnešnej uponáhľanej dobe je nevyhnutné sa na chvíľu zastaviť, oddychovať, stretávať sa s kolektívnom, obnoviť staré kamarátstva alebo vytvoriť nové.

erby

Späť