Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

25 vyrocie 001Dňa 30. 06. 2019 sa vo farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Korni konala slávnosť 25. výročia konsekrácie farského kostola Božského Srdca Ježišovho. Slávnostnú svätú omšu celebroval J. E. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.

Pri tejto príležitosti udelila obec Korňa, v zastúpení pani starostky Ing. Marianny Bebčákovej, ocenenie Vdp. Mgr. Ivanovi Mahrikovi, dekanovi a správcovi farského úradu, za výnimočný rozvoj obce a duchovnú službu jej obyvateľom.

Pamätný_zápis_pri_príležitosti_25._výročia_vysviacky_kostola.pdf332.81 KB

Späť