TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Den matiek 003Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. V tento deň dávajú deti svojím mamičkám kvietok a dary, často vlastnoručne vyrobené. V tomto sviatku sa odzrkadľuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť mamy. Od detstva až po posledné chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky.

Matky, ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je.

 

Pri príležitosti tohto sviatku starostka obce Ing. Marianna Bebčáková privítala v nedeľu 12. mája 2019 mamy a staré mamy pred farským kostolom v Korni, aby im v deň, ktorý je dňom ich uznania a ocenenia poďakovala za nekonečnú materinskú lásku, starostlivosť, nehu, obetavosť a trpezlivosť. 

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.

Nedeľné popoludnie prítomným mamičkám a babičkám spríjemnili svojimi vystúpeniami folklórna skupina Nevädza a Korňanskí heligonkári. Pre všetky prítomné mamičky a babičky bolo pripravené občerstvenie. Každá mamička a babička bola z rúk pani starostky, pána Miroslava Smažáka a pána Ing. Petra Veselku obdarovaná krásnym kvietkom.

Den matiek 009

Ďalšie fotografie si môžete pozrieť vo Fotogalérii.

Spracovala: Ing. Andrea Kaduchová

Späť